Historik

14:e SEPTEMBER 1982

Detta datum är Club Jazz in times födelsedag. Det hela började med att jag, Bibben Fagerström, vid ett tillfälle sensommaren 1982 sammanträffade med Torgil Persson, som då var kulturnämndens handläggare i musikfrågor. Jag nämnde för honom, att jag trott mig förstå att ett stort jazzintresse fanns i Borås. Jag ställde frågan till Torgil om han trodde det fanns möjligheter, att om en klubb bildades, man kunde påräkna stöd och hjälp från kulturnämnden. Torgil blev mycket glad över denna förfrågan och sa, att det var just vad han saknat i Borås musikliv, en jazzklubb.

Efter många möten var saken klar, en jazzklubb hade bildats i Borås. Den 29:e oktober var det dags för klubbens första konsert, Visby storband med Arne Domnerus, som gästsolist. En fullsatt aula i Engelbrektskolan visade sin stora uppskattning. Under de gångna åren har många storartade konserter med framstående musiker ordnats av klubben.

Club Jazz in time's styrelse, med stöd och hjälp av en stor medlemsskara skall föra den goda jazzen vidare. Den sorts jazzmusik som var och är klubbens signum, har alltid varit en härligt svängig musik.


KEEP SWINGING

Bibben Fagerström

 Club jazz in time
Jazzklubb