Som medlem

  • betalar du en lägre inträdesavgift per tillfälle
  • får du ett utskick inför varje spelning med info om orkester och annat som rör spelningen
  • kan du förboka platser till nästa speltillfälle

Medlemsavgiften per år är 200 kr. /person

 

Du kan också skicka en ansökan med E-post: medlem@clubjazzintime.com eller lösa medlemskap direkt i kassan när du besöker oss

Stöd Club Jazz in time genom att bli medlem

Vårt bankgiro är 959-9200

Välkommen!. 

 Club jazz in time
Jazzklubb